Nieuwbouw

De vereniging wil al geruime tijd meer ruimte voor sanitair. Dat plan is uitgewerkt en er is besloten om op het grasveld naast Boei 12 een nieuwe botenloods van 15 bij 6 meter te bouwen. De vrijkomende ruimte in Boei 12 wordt vervolgens verbouwd tot sanitaire ruimte, die dus verdubbeld wordt t.o.v. de huidige ruimte.

De voorbereiding heeft al veel inzet gekost van vrijwilligers, met name het financiële gedeelte. Dat is nu rond. De opdrachten die nodig zijn voor de bouw van de loods zijn inmiddels gegeven en de bouw start direct na de Schildweek. De enthousiaste bouwcommissie werkt op dit moment de exacte invulling van het sanitaire gedeelte uit. Zodra de loods gereed is start de aanpassing van het sanitair. Het gehele project moet vóór het zeilseizoen 2019 gereed zijn.

Het is een fors project, financieel, maar zeker ook qua uitvoering en alleen realiseerbaar als de uitvoering door vrijwilligers van de vereniging gebeurt!

We doen dus een zeer dringend beroep op zeilers en ouders van zeilers om mee te helpen dit project te realiseren. De planning van de werkzaamheden is gemaakt, inclusief het aantal benodigde vrijwilligers per onderdeel. Jullie zullen benaderd worden door de bouwcommissie of de klassenvoogden om mee te helpen.

Via de site en Facebook zullen we jullie op de hoogte houden.

De Bouwcommissie.

In de bijgevoegde bijlage staat een tekening van de nieuwe Sanitaire ruimte 

Hier is de Planning nieuwbouw loods te vinden. Op deze planning is ook aangegeven wanneer welk aantal vrijwilligers nodig is.

zeilverenigingschildmeer zeilverenigingschildmeer zeilverenigingschildmeer