Nieuwe accommodatie

Steendam – Aanstaande vrijdag neemt Zeilvereniging Schildmeer een nieuwe accommodatie in gebruik. Bij de Zeilvereniging Schildmeer leefde al enige tijd de behoefte om de accommodatie aan het Schildmeer uit te breiden. Hiervoor zijn plannen gemaakt samen met de Stichting Boei 12. Het uitbreidingsplan bestond aanvankelijk uit de bouw van een nieuwe loods van 15 bij 6 meter t.b.v. de opslag van trainings- en begeleidingsboten. In de daardoor vrijkomende ruimte in het hoofdgebouw was een uitbreiding van het sanitair gepland wat dringend nodig was i.v.m. een toename van zeilers. Het bestaande sanitair zou gehandhaafd blijven.

De Stichting Boei 12, de beheerder van de accommodatie van de zeilvereniging, was erin geslaagd om een aantal subsidies voor het realiseren van de uitbreiding binnen te halen. Dat is gelukt maar tijdens de voorbereiding van het project bleek dat naast de bouwkundige uitvoering er ook nog aan de legionella wetgeving moest worden voldaan en dat er in het kader van duurzaamheid ook het een en ander moest worden gedaan. Hiervoor is de waterinstallatie dusdanig aangelegd, dat de aanpak van legionella op de meest actuele stand is gebracht. Door toepassing van duurzaamheidsmaatregelen is de energievoorziening zodanig dat deze uitbreiding van de accommodatie geheel dan wel gedeeltelijk energieneutraal gemaakt is.

De loods is gebouwd en geïsoleerd en voorzien van 24 zonnepanelen. Met die zonnepanelen wordt een boiler voor warm water gevoed. Ook worden de infraroodpanelen voor de verwarming in het sanitaire gedeelte door de zonnepanelen van stroom voorzien. De ventilatie van de gehele accommodatie is voorzien van een warmteterugwininstallatie. Dankzij subsidie van de voormalige gemeente Slochteren, Het SNS Fonds voor de Eemsmond, het ESD Fonds en de NAM en talloze sponsoren van dit project, en doordat vrijwel alles in zelfwerkzaamheid is uitgevoerd, veel meer dan gepland, kon binnen het budget ook het bestaande sanitair worden vernieuwd. Ook dat is inmiddels gereed. De Zeilvereniging is trots op de vrijwilligers die in een winterseizoen 1786 uren hebben besteed aan een geweldig project.