Klassenvoogden

De klassenvoogd is het aanspreekpunt van een klasse. Hij of zij behartigt de belangen van die klasse binnen de club. Vaak is de klassenvoogd  een zeiler uit betreffende klasse, maar bij de jeugdklassen (Optimist, Flits & Splash) is het vaak een ouder.

Zestienkwadraat
Theo Dik    tel: 06 - 21 57 46 10

Splash
Martine Beks tel: 06 -21 45 62 52 

Laser
Martine Beks tel: 06 -21 45 62 52

Optimist

Geuko Elderman tel: 06 - 12 12 86 30
Bastiaan Paadekooper: tel: 06 - 12 11 14 32

Valk
Johan van der Hout tel: 06 - 26 36 34 98 

O-Jol
Frans Kuin