Clubgebouw

Clubgebouw

Adres: Roegeweg 3A, 9629 PA Steendam 

De zeilvereniging zetelt in Boei 12. Onderin vertoeft Zeilvereniging Schildmeer en boven zit het restaurant met de gelijke naam: Boei 12. De zeilclub beschikt over een aantal ruimtes. Er is een instructielokaal, een inforuimte, een lokaal voor de leden, maar zijn er sanitaire ruimtes. Het clubgebouw Boei 12 werd 17 juli 1971 in gebruik genomen. De leden van Zeilvereniging 't Olle Schild-Steendam hebben het gebouw helemaal in eigen beheer neergezet en in de begintijd was er zelfs nog een camping naast Boei 12. Alles – horeca, zeilen, jachthaven en camping – werd in eigen beheer gedaan.  Begin jaren negentig van de vorige eeuw, na privatisering van de jachthaven en het verdwijnen van de camping is het ledental van Zeilvereniging Schildmeer gekrompen van ca. 500 naar 200 leden in de jaren negentig, maar de laatste jaren is er weer een opwaartse lijn te zien in het ledental.

De bouw van Boei 12

In de jaren ’60, toen de Schildweek een begrip in de zeilwereld was geworden, ontstond de behoefte aan een eigen onderkomen. Bij de oprichting van het recreatieschap Schildmeer kon aan de behoefte worden voldaan. Na vele plannen werd op 1 maart 1971 de eerste paal geslagen. De 26ste Schildweek begon dat jaar op 17 juli en dan moest het klaar zijn. Dat was dus ruim drie maanden later. Vanaf de eerste dag werd een strak schema aangehouden. Er werd ook een inrichtingscommissie in het leven geroepen. Die moest zorgen voor het meubilair en de verdere aankleding van het gebouw. Stoelen en tafels werden grotendeels in eigen beheerd vervaardigd, tot aan de bekleding toe.  In de weekenden waren bijna alle leden druk in de weer voor hun clubhuis. Bij mooi weer zaten de dames op de camping, die intussen naast Boei 12 al open was gegaan, de kussens voor de stoelen te naaien. Mannen waren bij Brons Motorenfabriek in Appingedam  bezig met het onderstel van de hogere tafels. Anderen waren bij  aannemer Niehof bezig met het houtwerk voor de tafelbladen. De bestrating om het gebouw werd door eigen mensen gedaan. Er werd door eigen mensen zelfs een grote koelcel gemaakt, die tot 2006 heeft gefunctioneerd.  In 1985 veranderde er veel.  Boei 12 werd verpacht en kreeg een wat commerciëlere functie. De zeilvereniging hield de beschikking over een ruimte "onder de trap", de rest werd verpacht. In 1996 werd met grote voortvarendheid de verbouw van een deel van Boei 12 ter hand genomen. In de voormalige werkplaats werd een vergaderruimte en een inforuimte gebouwd. Ook kon er een sanitaire ruimte met twee WC's en twee douches plus een bescheiden werkplaats worden gerealiseerd. In 2007 werd de ruimte uitgebreid met een grote vergaderzaal met een keuken en archiefruimte.  Vervolgens werd er in 2013 nog een huishoudelijke opslagruimte gerealiseerd. In het voorjaar van 2015 is er een nieuw dak op Boei 12 gekomen waarop voor de zeilvereniging een aantal zonnepanelen zijn geplaatst. De laatste jaren werd de behoefte aan wat uitgebreidere en modernere sanitaire voorzieningen groter. In 2017 werden plannen gemaakt om het aantal toenmalige toiletten en douches te verdubbelen. Dit ging ten koste van de werkplaats. Om toch de beschikking te hebben over een werkplaats en een ruimte waar o.a. de rubberboten konden worden gestald werden de plannen uitgebreid met het realiseren van een nieuwe werkplaats en botenberging. Na een intensieve fondsenwerving en het aantrekken van sponsoren is medio 2018 door vrijwilligers gestart met de bouw van de botenberging en de renovatie van de sanitaire voorzieningen en kleedruimtes. Om te voldoen aan de eisen van deze tijd betreffende duurzaamheid en veiligheid wordt het water verwarmd d.m.v. 27 zonnepanelen en is er een systeem ingebouwd om legionellabesmetting tegen te gaan. In het voorjaar van 2019 is het gereed gekomen en kan de zeilvereniging gebruik maken van een up-to-date clubhuis.
Zie nieuwbouw