Wedstrijdleider of Jury 3 opleiding in 2020 in het Noorden

De opleiding is bedoeld voor mensen die actief willen deelnemen in de wedstrijdorganisatie en/of wedstrijden willen leiden op de vereniging. Vooropleiding/instapniveau Wil je deelnemen aan de opleiding dan moet je in het bezit zijn van het certificaat assistent wedstrijd-/protestcomitélid of de GWO instaptoets succesvol hebben afgerond. Doel en opzet van de opleiding In deze opleiding leert de deelnemer welke organisaties er komen kijken bij een wedstrijdorganisatie, welke functies er zijn binnen een wedstrijd organisatie en je hiermee kan omgaan. Wanneer een deelnemer de cursus afrond mag hij/zij een wedstrijd leiden op regionaal niveau en participeren in een comité op nationaal niveau. 

Bij het succesvol afronden van de opleiding krijgt de deelnemer het diploma "Watersportverbond wedstrijdcomitélid of protestcomitélid". Wanneer de opleiding binnen een jaar wordt afgerond, wordt het inschrijfgeld teruggestort.

De kosten € 126,00
Locatie: In het Noorden van Nederland (precieze locatie volgt)
Data: 11 januari 2020 (De andere data zijn 8-2-2020 en 7-3-2020) 
Sluitingsdatum inschrijving: 5 januari 2020