Uitbreidingsplannen

In 2006 is er door de leden van de Zeilvereniging Schildmeer verdeeld in een aantal werkgroepen, een aanbeveling geschreven om de vereniging nieuw leven in te blazen. Dit rapport had de titel “De wind weer in de zeilen” en als subtitel “samen de schouders onder ZVOSS”. Sinds die tijd is er heel veel uit dit rapport gerealiseerd, maar nog niet alles. Reden om na 10 jaar eens te evalueren. Er is een accommodatie commissie gevormd, waarin het bestuur van de vereniging, het bestuur van de stichting Boei 12 en leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd. Er is een notitie “De wind weer in de zeilen fase 2”geschreven, waarin de huidige boten berging/ werkplaats omgevormd wordt in extra sanitaire ruimte. Het gevolg daarvan is dat er eerst een nieuwe botenberging/ werkplaats voor de sterk gegroeide vloot van de vereniging naast Boei 12 gebouwd moet worden. Dit plan is in de najaars ledenvergadering van de vereniging in 2016 besproken en de accommodatie commissie heeft dat verder uitgewerkt.Er is een voorontwerp gemaakt, wat de instemming van de gemeente Slochteren heeft. Er zijn nieuwe offertes aangevraagd en de constructie berekening wordt gemaakt. Ook is er een investeringsplan met begroting opgesteld, voor de vereniging en t.b.v. subsidieaanvragen. Van de Stichting-Sportpromotie Schildmeer is een ondersteuning brief ontvangen, die is meegezonden met de subsidieaanvragen. Maar het aller belangrijkste is dat er een groep enthousiaste leden de handen uit de mouwen wil steken en het zien zitten om een groot deel zelf uit te voeren, wat heel veel geld scheelt en wat de kans op realisatie een stuk dichterbij brengt.Er zijn diverse subsidieaanvragen ingediend en de eerste toezegging is al binnen. Binnen kort zal de vereniging dus een definitief standpunt moeten innemen, zodat de bouwaanvraag ingediend kan worden, het liefst nog bij de gemeente Slochteren, dus voor de fusie.

Hieronder een impressie met het ontwerp.

zeilverenigingschildmeer zeilverenigingschildmeer zeilverenigingschildmeer