De jeugd trainingen starten weer

Vorige week heeft het kabinet een persconferentie gegeven waarin ze hebben aangegeven dat de sportactiviteiten voor de jeugd voorzichtig weer mogen worden opgestart.
Naar aanleiding van deze persconferentie heeft het Watersportverbond haar adviezen voor zeilverenigingen aangepast. Onder de juiste maatregelen en aandachtspunten is het herstarten van de zeiltrainingen voor de jeugd weer mogelijk.

Als bestuur hebben we de afgelopen dagen met elkaar gesproken over deze richtlijnen en hoe wij deze kunnen hanteren tijdens onze trainingen. In nauwe samenwerking met de trainers hebben we afgesproken welke maatregelen er precies gelden om op een veilige en verantwoorde manier trainingen te verzorgen.

Wij hebben besloten om vanaf vrijdag 15 mei de trainingen voor de jeugd weer op te starten. Wij zullen de trainingen gaan opsplitsen en een groep laten trainen op de vrijdagavond en op de zaterdagmiddag aan het einde van de middag. Alle kinderen en hun ouders/verzorgers worden dit weekend door ons geïnformeerd over de indeling en de maatregelen die wij hebben genomen om op een veilige en verantwoorde wijze les te kunnen geven. Zo zal er tijdens elke training extra rescue aanwezig zijn en zal er een toezichthouder op locatie zijn die in de gaten houdt of alle maatregelen goed worden nageleefd.

Daarnaast heeft Jeugd Wedstrijd Zeilen ons benaderd met de vraag of zij op de locatie bij het Schildmeer hun trainingen voor de gevorderde jeugd in mei mogen gaan verzorgen. Samen met JWZ hebben we de condities en maatregelen doorgenomen en afgesproken dat zij in de maand mei op zaterdag en zondag hun trainingen gaan verzorgen op het Schildmeer. 

Met deze initiatieven hopen we de jeugd weer te kunnen laten genieten van de zeilsport.

Wij wachten de verdere richtlijnen en maatregelen van het kabinet af en berichten jullie zodra er wijzigingen zijn. Wij wensen jullie goede gezondheid toe en hopen elkaar spoedig weer te zien op het water!