Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van Zeilvereniging Schildmeer jullie uit voor een digitale algemene ledenvergadering op donderdag 11 maart 2021 om 20:00 uur.

Helaas kunnen we door de beperkende Covid19-maatregelen die de overheid ons heeft opgelegd, geen fysiek overleg organiseren. Daarom zijn we genoodzaakt gebruik te maken van de “Corona Spoed wet”. Deze wet geeft ons de mogelijkheid om de ALV digitaal te organiseren om zo diverse zaken met jullie te bespreken en formeel te kunnen stemmen. Om dit mogelijk te maken hebben we op advies van het Watersportverbond en het NOC*NSF een abonnement genomen bij Online-ALV. Online-ALV zorgt ervoor dat we een rechtsgeldige vergadering kunnen organiseren en dat we op een juiste manier een stemming kunnen organiseren.

Opgave is noodzakelijk: (per stemgerechtigde moet je aanmelden en inloggen)
Om digitaal mee te vergaderen is het noodzakelijk om je voor 8 maart 23:00 uur op te geven.
Hiervoor kun je een mail sturen naar info@zeilverenigingschildmeer.nl.
De volgende gegevens hebben we van je nodig:
                                                                                        1. Naam
                                                                                        2. Emailadres waarmee je inlogt
                                                                                        3. Je mobiele telefoonnummer

Om rechtsgeldig en anoniem te kunnen stemmen is het noodzakelijk dat er met de zogenaamde “verificatie in twee stappen” wordt ingelogd. Je krijgt bij het inloggen een SMS op je mobiele telefoon. Na opgave krijg je instructies hoe je kan inloggen.