Algemene Ledenvergadering

Beste leden,


Hierbij nodigt het bestuur van Zeilvereniging Schildmeer jullie uit voor de algemene ledenvergadering op zondag 21 januari 2024 om 10:00 uur in het clubgebouw van de vereniging.
Voor deze vergadering staat, naast de reguliere zaken, een stemming voor nieuwe bestuursleden op de agenda. Tevens willen we het huishoudelijk reglement, de gedragscode en de privacy vastleggen, deze zijn in de bijlage bijgesloten.
Indien je verhinderd bent, is het mogelijk om via een volmacht je stem uit te brengen. Deze volmacht kunt u bij het secretariaat aanvragen. 
Opgave voor de vergadering kan via de email bij info@zeilverenigingschildmeer.nl
Jullie aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Natuurlijk zijn ook de jeugdleden en/of hun ouders van harte welkom.
Graag tot ziens op 21 januari!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zeilvereniging Schildmeer